SIPUS

ERASMUS+
KLJUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU MOBILNOST OSOBLJA NA
BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCE AND VETERINARY MEDICINE “KING MICHAEL I OF ROMANIA” U TEMIŠVARU, RUMUNIJA

Konkurs je otvoren za:
 • Nastavno osoblje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  Oblasti :
  0811 – Crop and livestock production
  0812 – Horticulture
  0821 - Forestry
  0831 – Fisheries
  0841 – Veterinary

 • Nenastavno osoblje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  Oblasti :  International Relations
Trajanje konkursa: 23. jul – 18. septembar 2015.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):
 • Potvrda o zaposlenju
 • Predlog plana aktivnosti (Activity Plan proposal) za boravak na partnerskom univerzitetu (na engleskom jeziku)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku
 • Kopija diplome/diploma (za nastavno osoblje: kopija diplome doktora nauka)
Opciono:
 • Pismeni dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave ili usavršavanje kandidata)
 • Dokaz o znanju stranog jezika relevatnog za boravak na partnerskom univerzitetu

Prijave se dostavljaju na mejl: dkrajinovic@polj.uns.ac.rs  sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Banatskom univerzitetu za poljoprivredne nauke i veterinu u Temišvaru.

ROK:
18. septembar 2015. godine do 15.00 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Banatskom univerzitetu za poljoprivredne nauke i veterinu u Temišvaru kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Banatski univerzitet za poljoprivredne nauke i veterinu u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost od 28. septembra 2015. godine kada počinje školska godina na univerzitetu-damaćinu. Trajanje mobilnosti: oktobar 2015. – mart 2016. (5 meseci)