SIPUS

ERASMUS+
KLJUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA
BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCE AND VETERINARY MEDICINE “KING MICHAEL I OF ROMANIA” U TEMIŠVARU, RUMUNIJA
Konkurs je otvoren za:
 • Studente Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na sva tri nivoa studija: osnovnim, masterskim i doktorskim
  Oblasti :
  0811 – Crop and livestock production
  0812 – Horticulture
  0821 - Forestry
  0831 – Fisheries
  0841 – Veterinary
Trajanje konkursa: 23. jul – 18. septembar 2015.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice)
 • Biografija studenta na engleksom jeziku (koja uključuje adresu, kontakt telefon i mejl, fotografiju)
  Preporuka: koristiti Europass model
 • Prepis ocena (Trascript of Records) na engleskom jeziku Kopija diplome/diploma ukoliko ih kandidat poseduje (Bachelor, Master)
 • Dokaz o znanju jezika – engleskog (nivo B2) u skladu sa evropskim referentnim okvirom.
Opciono:
 • Predlog ugovora o učenju (dovoljno je u fazi prijave navesti spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u zimskom semestru 2015/2016, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Erasmus+ Learning Agreement-a)
 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku

Prijave se dostavljaju na mejl dkrajinovic@polj.uns.ac.rs  sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Banatskom univerzitetu za poljoprivredne nauke i veterinu u Temišvaru.

ROK:
18. septembar 2015. godine do 15.00 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Banatskom univerzitetu za poljoprivredne nauke i veterinu u Temišvaru kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Banatski univerzitet za poljoprivredne nauke i veterinu u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost od 28. septembra 2015. godine kada počinje školska godina na univerzitetu-damaćinu. Trajanje mobilnosti: oktobar 2015. – mart 2016. (5 meseci)