Erasmus Mundus
   
 
 
erasmusSIGMA Agile
 
 
 
 
SIGMA Agile
lp
 


AKTUELNOSIGMA AGILE PROGRAM MOBILNOSTI

U toku je evaluacija prijava kandidata.
Konačni rezultati konkursa očekuju se najkasnije u junu 2015. godine.
Svi kandidati će putem mejla biti obavešteni o uspešnosti njihove aplikacije.

 

Erasmus Mundus Action 2 - SIGMA Agile program Evropske komsije raspisuje konkurs za stipendije za akademsku mobilnost (studije, stručni boravak) koja će se realizovati u školskoj 2015/2016 godini.

U okviru SIGMA Agile programa, moguće je prijaviti se za sledeće nivoe mobilnosti:

  • Osnovne studije -razmena (1 ili 2 semestra)
  • Master studije – razmena (1 ili 2 semestra)
  • Master studije – celokupne studije
  • Doktorske studije – razmena (1 ili 2 semestra)
  • Doktorske studije – celokupne studije
  • Post - doktorske studije – razmena (6 meseci)
  • Razmena nastavnog/nenastavnog osoblja (mesec dana)

Konkurs je otvoren u decembru 2014. godine, a produženi rok za prijavu je

13. februar 2015. godine, 13h

Postupak prijave je posredstvom internet stranice programa (on-line), a sve informacije o programu, uslovima i načinu prijave mogu se naći na

http://portal.uw.edu.pl/en/web/sigma/

 

Evropska komisja će odabranim kandidatima obezbediti stipendiju u mesečnom iznosu od

1000 evra (za osnovne i master studije)
1500 evra (za doktorske studije)
1500 evra (za post-doktorske studije)
2500 evra (za nastavno i nenastavno osoblje)

Pored stipendije, odabranim kandidatima će biti plaćeno međunarodno zdravstveno osiguranje i povratna karta.

Kandidati iz zemalja Zapadnog Balkana mogu aplicirati za studije/stručni boravak na sledećim partnerskim univerzitetima u EU:

 Univerzitet u EU
 Web stranica
University of Warsaw, Poland (Coordinator) www.uw.edu.pl
City University London, UK www.city.ac.uk
Humboldt University, Germany www.hu-berlin.de
Lappeenranta University of Technology, Finland www.lut.fi
University of Milan, Italy www.unimi.it/ENG/
University Nova de Lisboa, Portugal www.unl.pt
University of Salzburg, Austria www.uni-salzburg.at
Universityof Twente, ITC, The Netherlands www.itc.nl
Pompeu Fabra University, Spain www.upf.edu

NAPOMENA: kandidati koji su u momentu prijave studenti Univerziteta u Novom Sadu, odnosno zaposleni na Univerzitetu u Novom Sadu prijavljuju se kao CILJNA GRUPA 1 (Target group 1). Kandidati koji su već diplomirali na Univerzitetu u Novom Sadu ili su registrovani ili su diplomirali na nekom drugom univerzitetu u regionu Zapadnog Balkana, prijavljuju se kao CILJNA GRUPA 2. Kandidati koji imaju status izbeglice, interno raseljenog lica, kandidati koji pripadaju romskoj populaciji i ostali kandidati u posebno ranjivom položaju, prijavljuju se kao CILJNA GRUPA 3 – Target group 3 (za precizne definicije ciljnih grupa, videti opise na sajtu programa SIGMA Agile).

 

VAŽNO - KANDIDATI (državljani zemalja Zapadnog Balkana) KOJI SU U POSLEDNJIH 5 GODINA PROVELI VIŠE OD 12 MESECI NA STUDIJAMA ILI RADU U ZEMLJAMA EU (Austrija, Belgija, Bulgarska, Hrvatska, Kipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija) NEMAJU PRAVO PRIJAVE ZA OVU STIPENDIJU. Ovo pravilo se ne primenjuje kod ciljne grupe 3, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Tokom novembra i decembra 2014. godine, predstavnici Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu informišu studente  i nastavno/nenastavno osoblje  o mogućnostima apliciranja za SIGMA Agile stipendiju. Prezentacije se održavaju na svim fakultetima u sledećim terminima:

RASPORED PREZENTACIJA PO FAKULTETIMA

NAPOMENE

Molimo sve kandidate da se sa programom upoznaju najpre preko sajta http://portal.uw.edu.pl/en/web/sigma/
i da sa sajta UNS-a www.uns.ac.rs  detaljno pročitaju uputstva.

Potrebno je da se prilikom prijavljivanja pored originalnih dokumenata na onlajn platformu postave i zvanični prevodi dokumenata (prevodi sudskog tumača) kada dokumenta koja se prilažu nisu na engleskom jeziku.

Univerziteti domaćini mogu tražiti da se na onlajn platformu prikače dodatna dokumenta (pored onih koja su navedena kao neophodna za prijavu). Molimo vas da proverite akademsku ponudu univerziteta domaćina i pribavite sva dodatna dokumenta (ukoliko je to potrebno). Odgovornost je kandidata da obezbedi sva dokumenta potrebna za prijavu na konkurs.

Preporučuje se (iako nije obavezno) da Ugovor o učenju za osnovne i master studije (Learning Agreement) i Plan rada (za doktorske studije, postdoktorante i osoblje) sem kandidata potpišu i nadležna lica na FAKULTETIMA (akademski koordinator na nivou fakulteta/departmana i dekan ili prodekan). Za verodostojnost ovih dokumenata, potrebno je da budu overeni pečatom fakulteta nakon što ih nadležna lica potpišu.
Ukoliko niste sigurni ko je nadležan za potpisivanje određenog dokumenta, molimo kontaktirajte Kancelariju za međunarodnu saradnju na vašem fakultetu ili resornog prodekana.
Modeli Ugovora o učenju i Plana rada se preuzimaju sa veb stranice SIGMA Agile programa.

Ukoliko imate dodatna pitanja povodom apliciranja za SIGMA Agile stipendiju, možete doći lično na konsultacije u Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu (Centralna zgrada Univerziteta, Dr Zorana Đinđića 1, I sprat, kancelarija br. 120), svakog radnog dana od 13-15h ili nam se obratite pute mejla na:

sigma.agile@uns.ac.rs

Program SIGMA Agile je finansiran od strane Evropske komisije.

SIGMA Agile presentation

SIGMA Agile Application Recommendation

SIGMA Agile How To Apply

SIGMA Agile EU Partner Universities
Erasmus Mundus