Erasmus Mundus
 
 
JoinEU erasmus
 
     
JoinEU-SEE > Penta
PROGRAM MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU
lp
 

JoinEU-SEE>PENTA poster

JoinEU–SEE>PENTA flajer

lp
 

Poštovani studenti, profesori, saradnici i istraživači Univerziteta u Novom Sadu,

Obaveštavamo vas da je drugi konkursni rok za programe akademske mobilnosti u okviru programa EM2 JoinEU-SEE>PENTA zatvoren 1.2.2015. Konzorcijum projekta JoinEUsee>PENTA obavestiće kandidate o rezultataima drugog konkursa krajem maja 2015. godine.

Rezultati prvog konkursnog roka - TG1:

Odlazeći

Nivo

Dolazeći

10

Osnovne studije- razmena

2

3

Masterske studije- razmena

6

2

Osoblje


15

Ukupno

8


 
www.joineuseepenta.eu

Konkursi
Kada?
Koji nivo mobilnosti?

Drugi konkurs

Drugi konkurs otvoren je od 3.11. 2014. do 1.2.2015. (za mobilnosti koje će početi na jesen 2015.godine)

Doktorske studije- razmena
Postdoktorske studije
Razmena nastavnog i nenastavnog osoblja
Ukupan broj stipendija u programu JoinEU- SEE> PENTA je 274. Predviđena je sledeća distribucija:
Country
Undergraduate
Master
Doctorate
Post -doctorate
Staff
TOTAL

Albania – All TG

8

6

3 3 5 25
Bosnia & Herzegovina – All TG 12 13 6 7 11 49
FYROM – All TG 11 9 6 5 8 39
Kosovo*(UNSCR 1244/199) – All TG 7 7 3 3 5 25
Montenegro – All TG 8 6 3 3 5 25
Serbia – All TG 13 12 7 6 8 46
SUM 59 53 28 27 42 209
EU-27 – TG1 20 16 6 6 10 58
EU-27 – TG2 0 3 1 1 2 7
SUM 20 19 7 7 12 65
SUM TOTAL 79 72 35 34 54 274
 
 
Partneri iz EU
(akademske destinacije na raspolaganju studentima i osoblju UNS-a u projektu JoinEU -SEE> PENTA)
Zemlja
Univerzitet
Napomena

Austrija

University of Graz

Koordinator

Belgija

University of Antwerp

 

Holandija University of Tilburg Novi član

Španija

University of Granada

Slovenija

University of Maribor

Danska

University of Aarhus

 

Nemačka

Freie Universität Berlin

 

Italija

University of Bologna

 

Češka

Masaryk University, Brno

 

UK

Cardiff Metropolitan University

 
 
NAPOMENE
Molimo sve kandidate da se sa programom upoznaju najpre preko sajta www.joineuseepenta.eu i sajta UNS-a i da detaljno pročitaju uputstva.
Potrebno je da se prilikom prijavljivanja pored originalnih dokumenata na onlajn platformu postave i zvanični prevodi dokumenata (prevodi sudskog tumača) kada dokumenta koja se prilažu nisu na engleskom jeziku. Prijave koje ne sadrže originalna dokumenta i prevode sudskog tumača će biti odbijene.

Univerziteti domaćini mogu tražiti da se na onlajn platformu prikače dodatna dokumenta (pored onih koja su navedena kao nepohodna za prijavu). Molimo vas da proverite akademsku ponudu univerziteta domaćina i pribavite sva dodatna dokumenta (ukoliko je to potrebno). Odgovornost je kandidata da obezbedi sva dokumenta potrebna za prijavu na konkurs.
 
PREUZMITE UPUTSTVA

Uputstvo za studente UNS-a (22.10.2014.)
Uputstvo za nastavno osoblje UNS-a (22.10.2014.)
Uputstva za popunjavanje onlajn prijave
Online Application Manual_STUDENTS
Online Application Manual_STAFF

U okviru programa Erasmus Mundus JoinEU – SEE>PENTA možete se prijaviti za sledeće nivoe mobilnosti:

Doktorske studije razmena: Kandidati moraju biti upisani na doktorske studije (za razmenu na doktorskim studijama, moraju imati završene master studije ili ekvivalent do momenta prijavljivanja). Kandidati koji se prijavljuju za razmenu na doktorskim studijama moraju biti sigurni da će se predmeti/aktivnosti koje planiraju da polažu/izvode na univerzitetima domaćinima biti priznate i da će se računati u studijski program na matičnom univerzitetu. Molimo vas da proverite linkove za predmete, ECTS bodove i rezultate istraživanja i da obavezno konsultujete svoje akademske koordinatore na matičnom univerzitetu.  
Dokumenta potrebna za prijavu (doktorske studije razmena):
http://www.joineuseepenta.eu/how-to-apply/documents-to-be-uploaded/doctorate/

Post - doktoranti: Kandidati moraju imati završene doktorske studije ili imati status istraživača koji je povezan sa visokoobrazovnom institucijom u EU ili u zemlji Zapadnog Balkana. Potrebno je da kandidat ima završene doktorske studije do početka mobilnosti u okviru JOINEU SEE PENTA programa. Dokaz o završetku doktorskih studija mora biti obezbeđen najkasnije kada se mobilnost započne. Nije  moguće koristiti stipendiju bez dokaza o završenim doktorskim studijama.
Dokumenta potrebna za prijavu (post-doktoranti):
http://www.joineuseepenta.eu/how-to-apply/documents-to-be-uploaded/post-doctorate/

Datume mobilnosti za post doktorante i razmene na doktorskim studijama kandidati dogovaraju u skladu sa vremenskim okvirom svoje mobilnosti i akademskim koordinatorima na univerzitetu domaćinu i matičnom univerzitetu. Mobilnost može biti započeta od leta 2015. do 31.12.2015. (krajnji rok).

Nastavno/nenastavno osoblje:  Kandidati koji se prijavljuju u okviru ove kategorije mogu biti nastavno ili nenastavno osoblje na univerzitetu. Ovo podrazumeva predavače, istraživače kao i administrativno osoblje (bibliotekari, stručni saradnici za međunarodnu saradnju itd.)
Dokumenta potrebna za prijavu (nastavno/nenastvano osoblje):
http://www.joineuseepenta.eu/how-to-apply/documents-to-be-uploaded/staff/
Mobilnosti za nastavno/nenastvano osoblje mogu biti započete od leta 2015. do proleća 2017.
U okviru drugog konkursa kandidati prilikom prijavljivanja mogu se prijaviti samo za jedan univerzitet.

KANDIDATI (državljani zemalja Zapadnog Balkana) KOJI SU U POSLEDNJIH 5 GODINA (period od  01.02.2010. do 01.02.2015.godine) PROVELI VIŠE OD 12 MESECI NA STUDIJAMA ILI RADU U ZEMLJAMA EU (Austrija, Belgija, Bulgarska, Hrvatska, Kipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija) NEMAJU PRAVO PRIJAVE ZA OVU STIPENDIJU. Ovo pravilo se ne primenjuje kod ciljne grupe 3, nastavnog i nenastavnog osoblja.

PREUZMITE MODELE DOKUMENATA

Kako se interne procedure na Univerzitetu u Novom Sadu razlikuju od procedura na evropskim univerzitetima molimo sve kandidate da sa ove stranice preuzmu modele ugovora o učenju, plana rada za doktorante, postdoktorante i osoblje.

Model plana rada za doktorske studije, postdoktorante i osoblje (DE, POST- DOC, STAFF) možete preuzeti ovde.
Model Letter of interest Lol (pisma o zainteresovanosti) za doktorske studije, postdoktorante i osoblje (DE, POST- DOC, STAFF) možete preuzeti ovde.

Program JoinEU-SEE >PENTA zahteva od svih kandidata koji idu na razmenu da već u toku prijave unesu popunjen model plana rada i pisma o zainteresovanosti. Važno je napomenuti, da ova aktivnost zahteva podršku akademskog koordinatora, tj. profesora koji kandidatu daje pismo preporuke. Plan rada mora biti potpisan i pečatiran od strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.
Model plana rada za nastavno i nenastavno osoblje mora biti potpisan od strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.

lp
KONTAKT OSOBE za program JoinEU-SEE:
Nataša Nikolić i Dubravka Gavrančić
Miloš Milutinović (joineusee@uns.ac.rs)
VAŽNA NAPOMENA:
Konsultacije sa studentima su samo u terminima za konsultacije (raspored je na sajtu Univerziteta pod „Međunarodna saradnja”). Hvala na razumevanju.
 Erasmus Mundus