Erasmus Mundus
   
 

erasmus

 
 
 
ERASMUS MUNDUS ACTION 2
EUROWEB +
lp
 

U toku 2014. godine, Evropska komisija je pokrenula novi sveobuhvatan program posvećen obrazovanju „Erasmus +“ (čije propozicije će zapadnobalkanski univerziteti znati u bliskoj budućnosti) i organizovala poslednji krug selekcije za program „Erasmus Mundus akcija 2 – EM2“.

EUROWEB+   http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php

EUROWEB+ je nova mreža, koje otvara svoj drugi konkurs u toku leta 2015. godine za realizaciju mobilnosti u školskoj 2015/2016. godini (zimski semestar)

Konkurs

Kada?

Koji nivo mobilnosti?

Konkurs je otvoren od 10.6. 2015. do 24.8.2015. (za mobilnosti koje će početi u zimskom semestru 2015/16 od januara 2016.)

Osnovne studije – razmena
Master studije - razmena
Doktorske studije - razmena
Postdoktorske studije – razmena
Doktorske studije – celokupne studije
Master studije – celokupne studije
Razmena nastavnog i nenastavnog osoblja

Ukupan broj stipendija u programu EUROWEB+ je 144. Predviđena je sledeća distribucija:

Država

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Postdoktoranti

Osoblje

UKUPNO

Albanija

8

10

2

2

4

26

Bosna i Hercegovina

12

14

5

2

6

39

Crna Gora

4

6

2

1

2

15

Srbija

12

15

5

2

6

40

EU zemlje

6

6

2

2

8

24

UKUPNO

42

51

16

9

26

144

Partneri iz EU
(akademske destinacije na raspolaganju studentima i osoblju UNS-a u projektu EUROWEB+)

EU partner

Zemlja

Link za ponudu

Malardalen University - koordinator

ŠVEDSKA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/mdh/

Universita degli Studi dell'Aquila

ITALIJA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/UDA_offer.pdf

VU University Amsterdam

HOLANDIJA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/VU_offer.pdf

Universität Paderborn

NEMAČKA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/UP_offer.pdf

Åbo Akademi University

FINSKA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/TUCS_offer.pdf

Sofia University St. Kliment Ohridski

BUGARSKA

University of Osijek

HRVATSKA

Universitat de les Illes Balears

ŠPANIJA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/UIB_offer.pdf

Politehnica University, Bucharest

RUMUNIJA

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/PUB_offer.pdfNAPOMENE

Molimo sve kandidate da se sa programom upoznaju najpre preko sajta http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php i sajta UNS-a i da detaljno pročitaju uputstva.

Uputstva za kandidate za prijavljivanje

Potrebno je da se prilikom prijavljivanja pored originalnih dokumenata na onlajn platformu postave i zvanični prevodi dokumenata (prevodi sudskog tumača) kada dokumenta koja se prilažu nisu na engleskom jeziku.
Univerziteti domaćini mogu tražiti da se na onlajn platformu prikače dodatna dokumenta (pored onih koja su navedena kao nepohodna za prijavu). Molimo vas da proverite akademsku ponudu univerziteta domaćina i pribavite sva dodatna dokumenta (ukoliko je to potrebno). Odgovornost je kandidata da obezbedi sva dokumenta potrebna za prijavu na konkurs.

U okviru programa Erasmus Mundus Akcije 2 EUROWEB+ možete se prijaviti za sledeće nivoe mobilnosti:

  • Osnovne studije –razmena
  • Master studije – razmena
  • Master studije – celokupne studije
  • Doktorske studije – celokupne studije
  • Doktorske studije – razmena
  • Post- doktorske studije –razmena
  • Razmena nastavnog/nenastavnog osoblja

KANDIDATI (državljani zemalja Zapadnog Balkana) KOJI SU U POSLEDNJIH 5 GODINA (period od  01.02.2010. do 01.02.2015. godine) PROVELI VIŠE OD 12 MESECI NA STUDIJAMA ILI RADU U ZEMLJAMA EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija) NEMAJU PRAVO PRIJAVE ZA OVU STIPENDIJU. Ovo pravilo se ne primenjuje kod ciljne grupe 3, nastavnog i nenastavnog osoblja.

PREUZMITE MODELE DOKUMENATA
Kako se interne procedure na Univerzitetu u Novom Sadu razlikuju od procedura na evropskim univerzitetima molimo sve kandidate da sa ove stranice preuzmu modele ugovora o učenju, plana rada za doktorante, postdoktorante i osoblje.

Model ugovora o učenju za osnovne i master studije (UN, ME) možete preuzeti ovde
Model plana rada za doktorske studije, postdoktorante i osoblje (DE, POST- DOC, STAFF) možete preuzeti ovde

Program EUROWEB+  preporučuje svim kandidatima koji se prijavljuju za program da već u toku prijave unesu popunjen model  ugovora o učenju/plana rada i pisma o zainteresovanosti. Važno je napomenuti da ova aktivnost zahteva podršku akademskog koordinatora, tj. profesora koji kandidatu daje pismo preporuke. Ugovor o učenju/Plan rada bi trebalo da bude potpisan i pečatiran od strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.
Model plana rada za nastavno i nenastavno osoblje bi trebalo da bude potpisan od strane departmana i dekana odnosno prodekana na fakultetu.

 

KONTAKT OSOBE za program EUROWEB+:
Miloš Milutinović i Dubravka Gavrančić (eurowebplus@uns.ac.rs)
VAŽNA NAPOMENA:
Konsultacije sa studentima su samo u terminima za konsultacije (raspored je na sajtu Univerziteta pod Međunarodna saradnja). Hvala na razumevanju.

 Erasmus Mundus