Erasmus Mundus
   
 

erasmus Erasmus Mundus LOGO
 
 
 
ERASMUS MUNDUS ACTION 2 – WESTERN BALKANS (ERAWEB I)
lp
Treći konkurs u okviru projekta ERAWEB I je otvoren u periodu od 20. decembra 2013. do 1. aprila 2014. godine i studenti Univerziteta u Novom Sadu se mogu prijavljivati.
Studenti koji se prijavljuju za postdiplomske studije na Ludwig Maximilians Universitaet, Muenchen u okviru programa ERAWEB moraju polagati prijemni ispit iz oblasti statistike, matematike i epidemiologije. Ispit će biti organizovan 09. aprila 2014. na Medicinskom fakultetu Novi Sad od 10.00 - 11.30. Više informacija o ispitu možete proneći ovde.
 
ERASMUS MUNDUS ACTION 2 – WESTERN BALKANS (ERAWEB II)
lp
Projekat ERAWEB II prihvaćen je za finansiranje, ali Univerzitet u Novom Sadu ne učestvuje kao partner u ovom projektu. Studenti Univerziteta u Novom Sadu moći će da se prijavljuju za razmene u okviru projekta ERAWEB II u okviru ciljne grupe 2 koja dozoljava prijavu studenata sa zapadnobalkanskih univerziteta za celokupne studije na određenim nivoima (molimo vas da detalje pogledate sa sajtu projekta ERAWEB II).
Obaveštavamo vas je konkursni rok za program akademske mobilnosti za projekat ERAWEB II otvoren od 20. decembra 2013. do 1. aprila 2014. godine.
ERAWEB Media Alert Call for Applications
ERAWEB Poster

Koordinator ERAWEB II projekta:

Erasmus University Medical Centar Rotterdam (Erasmus MC), Holandija

Kontakt mejl koordinatora ERAWEB II projekta je:

Astrid M. Vrakking, PhD
Programme coordinator Netherlands Institute for Health Sciences - NIHES
Erasmus University Medical Center Rotterdam
Room Ae326
PO Box 2040
3000 CA Rotterdam
The Netherlands
E-mail: eraweb@erasmusmc.nl
Website: www.nihes.nlErasmus Mundus