SIPUS
FUSE

KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
Promocija programa akademske mobilnosti po fakultetima UNS-a

 
U cilju boljeg informisanja studenata Univerziteta u Novom Sadu o stipendijama za programe mobilnosti (Joineu-see Penta, Sigma agile, Sunbeam, Euroweb+) koji su na raspolaganju našim studentima, Kancelarija za međunarodnu saradnju uz podršku fakulteta i partnerskih institucija organizuje seriju promotivnih aktivnosti sa ciljem da studentima, ali i nastavnom i nenastavnom osoblju (u određenim programima) pruži informacije iz prve ruke i doprinese što većem broju kvalitetnih prijava.
RASPORED
Fakultet
Datum
Vreme
Mesto
Osoba za kontakt
NOVEMBAR

Poljoprivredni fakultet

sreda, 12.novembar 2014.

12.00

P1

Dragana Krajinovic

Medicinski fakultet

utorak, 18. novembar  2014.

12.00

Učionica br. II
(mala sala)
Katedra za fiziologiju, II sprat

Dubravka Klajic

Filozofski fakultet

sreda, 19. novembar 2014.

12.00

Kino sala

Kristina Ivšić

Prirodno -matematički fakultet

petak, 21. novembar 2014.

10.00
(sat vremena na raspolaganju)

Amfiteatar 1, Departman za biologiju i ekologiju (prizemlje)

Gordana Vlahović

Fakultet  sporta i fizičkog vaspitanja

četvrtak, 27.novembar 2014.

12.00

potvrditi

Darinka Korovljev

DECEMBAR

Akademija umetnosti

ponedeljak, 8. decembar 2014.

12.00

Multipmedijalna sala

Bojana Markovic

FTN

utorak, 9. decembar 2014.

12.00

Svečana sala

Dragana Nikolić

Tehnološki fakultet

sreda, 10. decembar 2014.

14.00

Plava sala

Damjan Tomanek

Pravni fakultet

petak, 12. decembar 2014.

10.00

Učionica 6 međusprat

Bojan Tubić

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

utorak, 16. decembar 2014.

12.00

Svečana sala

 

Pedagoški fakultet u Somboru

sreda, 17.decembar 2014.

11.00

Učionica 16

Mladen Subotić

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu

 sreda, 24.decembar 2014.

11.00

Amfiteatar

Branko Markovski

NAPOMENE:
Za detalje u vezi sa pomenutim programima moblinosti, informisati se na veb-sajtu Univerziteta u Novom Sadu: www.uns.ac.rs