MEĐUNARODNA SARADNJA
 
aktivnosti
Početna
1
Saradnja
1
Mobilnost
1
Mreže
1
Dokumenta
1
Kontakt
 
Zajednička mejl adresa Kancelarije: iro@uns.ac.rs
 

Ivana Vujkov

Šef Kancelarije
Mejl: ivanavuj@uns.ac.rs
Telefon: (+381 21) 485 2016
   
Obrazovni profil: Opis poslova:
Osnovne akademske studije
Engleski jezik i književnost
 • Filozofski fakultet
  Univerzitet u Novom Sadu

Master akademske studije
Politika i menadžment u oblasti
celoživotnog učenja             

 • Institut za obrazovanje
  Univerzitet u Londonu

  Velika Britanija
 • Univerzitet Deusto
  Bilbao, Španija
 • Rukovođenje Kancelarijom
 • Analitički, stručni i administrativni poslovi u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem procesom internacionalizacije na UNS-u
 • Praćenje i promocija politika u oblasti internacionalizacije nastave, nauke i administrativnih servisa
 • Koordinacija učešća UNS-a u programima EU namenjenim unapređenju akademske mobilnosti studenata i osoblja UNS-a i drugim aspektima internacionalizacije (primer: novi program EU Erasmus+ od 2014-2020. godine)
 • Prijavljivanje i koordinacija institucionalnih programa mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu (primer: Erasmus Mundus Action 2 networks – BASILEUS)
 • Uspostavljanje i razvoj saradnje sa visokoobrazovnim institucijama u svetu i međunarodnim univerzitetskim mrežama i asocijacijama (EUA, EUF-Campus Europae, DRC, itd.)
 • Realizacija kratkoročnih i dugoročnih projekata kojima rukovodi Kancelarija za međunarodnu saradnju UNS-a (primer: TEMPUS projekat „Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia – SIPUS“, decembar 2013- decembar 2016)
   
 
Dubravka Gavrancic
Dubravka Gavrančić

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju (zamenik Šefa Kancelarije)
Mejl: duda@uns.ac.rs
Telefon: (+381 21) 485 2016
   
Obrazovni profil: Opis poslova:
Osnovne akademske studije
Engleski jezik i književnost
 • Filozofski fakultet
  Univerzitet u Novom Sadu

Master akademske studije
Engleska književnost         

 • Filozofski fakultet
  Univerzitet u Novom Sadu
 • Analitički, stručni i administrativni poslovi u oblasti međunarodne i međuuniverzitetske saradnje
 • Koordinacija i realizacija institucionalnih programa mobilnosti studenata i osoblja UNS-a i pružanje savetodavne podrške dolazaćim (stranim) i odlazećim (domaćim) studentima u programima razmene (JOIN-EU SEE)
 • Provera verodostojnosti podataka stečenih akademskih i profesionalnih naziva, kao i diploma, za lica koja su studije završila na Univerzitetu
 • Koordinacija međunarodne saradnje sa visokoškolskim institucijama van Evrope (Kina; trilateralna saradnja Kina-Tajland-UNS)
 • Pružanje informacija o međunarodnoj saradnji na Univerzitetu sa kojima raspolaže Kancelarija (izveštaji, upitnici, pregledi, sl.)
 • Koordinacija aktivnosti studenata-praktikanata u toku njihovog angažmana u Kancelariji
 • Organizovanje poseta delegacija stranih univerziteta, ambasada, univerzitetskih asocijacija i dr.
 • Organizacija konferencija, sastanaka i seminara za potrebe međunarodnih projekata u kojima učestvuje Kancelarija za međunarodnu saradnju
   
 
Ivana Djokvucic
Ivana Đokvučić
Stručni saradnik za akademsku mobilnost
Mejl: ivana_djokvucic@uns.ac.rs
Telefon: (+381 21) 485 2032
   
Obrazovni profil: Opis poslova:
Osnovne akademske studije
Psihologija
 • Univerzitet u Sidneju Australija

Master akademske studije
Klinička psihologija     

 • Univerzitet Zapadnog Sidneja
  Sidnej, Australija
 • Analitički, stručni i administrativni poslovi u oblasti mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu (dolazeća i odlazeća mobilnost)
 • Koordinacija, realizacija i promocija aktuelnih institucionalnih programa mobilnosti i drugih vidova razmene studenata i osoblja
 • Praćenje međunarodnih programa namenjenih akademskoj mobilnosti koji su na raspolaganju Univerzitetu
 • Pružanje detaljnih i pravovremenih informacija o mogućnostima studiranja u inostranstvu, uz redovne konsultacije sa studentima i nastavnicima
 • Organizovanje aktivnosti namenjenih promociji mobilnosti studenata na Univerzitetu (info-dani, prezentacije, radionice, itd.)
 • Organizovanje aktivnosti koje su namenjene stranim studentima i nastavnicima (npr. dani dobrodošlice)
 • Formiranje i koordinacija mreže studenata domaćina (buddy network)
 • Održavanje baze podataka o stipendijama koje su na raspolaganju studentima UNS-a
 • Održavanje društvenih mreža Kancelarije u cilju boljeg informisanja akademske javnosti o mogućnostima međunarodne saradnje (npr. Facebook stranica)
 • Vođenje evidencije o akademskoj mobilnosti