Međunarodna
saradnja
   
ARHIVA

 
ARHIVA KONKURSA I OBAVEŠTENJA
:: PSU Thai Cultural Program 2015 [rok: 30.12.2014]
:: ERASMUS MUNDUS: EM2-STEM
:: ERASMUS MUNDUS: SIGMA
:: Prezentacija programa akademske mobilnosti [novembar-decembar 2013.]
:: ERASMUS MUNDUS: Informacije o projektima EM akcija 2 [21.10.2013.]
:: Promocija programa akademske mobilnosti po fakultetima UNS-a [novembar-decembar 2013.]
:: Buddy network information 2012
:: Welcome day presentation 2012
:: Book of Memories 2011-2012
:: Konsultacije o programima mobilnosti dostupne preko Skypa [5.10-15.12.2012.]
:: EM-iDEA - Bringing the Erasmus Mundus community together to Disseminate, Exchange and Act, Novi Sad [2-3.10.2012.]
:: DRC Summer School, Maribor [1-8.7.2012.]
:: Radionica o sastavljanju ugovora o učenju [decembar 2011.]
:: Prezentacije programa mobilnosti [novembar 2011.]
:: - Prezentacija programa mobilnosti na UNS (.pdf)
:: - Prezentacija "Kako napisati motivaciono pismo" (.pdf)
:: Radionice za studente (Learning Agreement, CV, motivaciono pismo) [decembar 2010.]
:: O međunarodnim projektima
:: American Councils: Stipendije Programa za razvoj nastavnog osoblja na fakultetima i višim školama [rok: 21.8.2009.]
:: Tomas Bata University in Zlin – Bachelor, Master and Doctoral Degree Programmes, Češka [21.10.2008.]
:: Master kurs: Management and Technology of Water and Waste Water - MTW3 [rok: 15.10.2008.]
:: INTER UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK IUC: Akademiski program za školsku godinu 2008/2009
:: Erasmus Mundus: Novosti i informacije [14.5.2008.]
:: Zeleli biste da studirate u SAD? [1.7.2008.]
:: Erasmus Mundus Master: MA Special Education Needs and MA Human Rights Practice [rok: 24.1.2008.]
:: Konkurs španskog Ekonomskog i socijalnog saveta za završenu doktorsku tezu
:: Erasmus Mundus Master: Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies [rok: 15.1.2008.]
:: Invitation to Greifswald International Student Festival ‘Mind a Change’, 13-22 June 2008 [rok: 15.2.2008.]
:: Poseta i prezentacija prof. dr Marka Marhla sa Univerziteta u Mariboru [28.5.2007.]
:: ERASMUS MUNDUS: Informacija [20.2.2007.]
:: DELAWARE STATE UNIVERSITY - Faculty position announcement [09.01.2006.]
:: CEEPUS II – Konkurs za dodelu koordinatorskih i partnerskih mreža na programu CEEPUS II za školsku godinu 2006/07 [15.12.2005.]
:: CEEPUS – program za razmenu studenata i nastavnog osoblja univerzitetskih studija [8.12.2004]
ARHIVA SPORAZUMA
:: Poziv na saradnju sa Državnim univerzitetom u Bakuu, Azerbejdžan [26.9.2012.]
:: Potpisan okvirni sporazum o saradnji sa Zapadnim univezitetom u Temišvaru [7.5.2010.]
:: Produžen Sporazum o saradnji sa Univerzitetom “Sv. Ćirilo i Metodije” u Skoplju [6.4.2010.]
:: Potpisan Sporazum o saradnji sa Sveučilištem u Zadru [6.4.2010.]
:: Potpisan Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Torinu [19.3.2010.]
:: Potpisan ugovor o saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju [4.3.2010.]
:: Produžen ugovor sa Univerzitetom „Princ Songkla“ sa Tajlanda [30.12.2009.]
:: Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Udinama [21.9.2009.]
:: Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom "Etveš Lorand" [26.8.2009.]
:: Potpisan sporazum sa Univerzitetom u Ferari [8.7.2009.]
:: Razmena studenata sa Tehničkim univerzitetom u Gracu [31.3.2009.]
:: Potpisan Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Regensburgu [31.3.2009.]
:: Potpisan ugovor o saradnji sa Visokom školom strukovnih studija Istočna Vestfalija-Lipe u Lemgu (Nemačka) [22.1.2009.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Državnim univerzitetom u Portlandu [29.12.2008.]
:: Poseta Univerziteta u Pečuju – Produžen sporazum o saradnji [6.10.2008.]
:: Potpisan trilateralni Memorandum o razumevanju [2.10.2008.]
:: Potpisan Sporazum o razvoju saradnje u oblasti istraživanja i obrazovne razmene između Univerziteta u Novom Sadu i Tehničkog univerziteta u Beču [15.7.2008.]
:: Potpisan okvirni Sporazum o saradnji sa Univerzitetom West-Hungary [2.7.2008.]
:: Potpisan okvirni Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Rimu 3
:: Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski“ iz Sofije
:: Poseta ambasadorke Australije [23.6.2008.]
:: Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Stefan cel Mare“ iz Sučave, Rumunija [19.6.2008.]
:: Produžena saradnja sa Univerzitetom „Aristotel“ u Solunu [21.5.2008.]
:: Potpisan sporazum sa Univerzitetom u Ludvigsburgu [14.4.2008.]
:: Potpisan sporazum o saradnji Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za regije Evrope (IRE) [7.4.2008.]
:: Potpisano produženje Sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Bukureštu [20.3.2008.]
:: Poseta delegacije Univerziteta u Ulmu i grada Ulma [11.1.2008.]
:: Poseta delegacije Kineske akademije društvenih nauka iz Pekinga [6.11.2007.]
:: Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Tirgovištu, Rumunija [5.10.2007.]
:: Produžen sporazum o tripartitnoj saradnji [22.6.2007.]
:: Potpisan ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Bihaću [2.3.2007.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom u Gracu, Austrija [26.1.2007.]
:: Obnovljen sporazum o saradnji sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru [23.11.2006.]
:: Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani [23.10.2006.]
:: Obnovljen sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Dortmundu [26.9.2006.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Tehničkim Univerzitetom u Poznanu, Poljska  [26.06.2006.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom u Žešuvu, Poljska  [9.6.2006.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom Modene i regije Emilija  [17.3.2006.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom Modene i regije Emilija  [17.03.2006.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom u Lincu  [14.02.2006.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Istraživačkim savetom Južne Afrike iz oblasti poljoprivrede - 8.08.2005.
:: Produžen sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Pečuju - 12.05.2005.
:: Produžen sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Solunu - 10.05.2005.
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom u Zenici [24.02.2005.]
:: Saradnja sa Univerzitetom u Narviku, Norveška [10.02.2005.]
:: Potpisan Memorandum o razumevanju sa Državnim univerzitetom u Delaveru, SAD [21.12.2004.]
:: Potpisan ugovor o saradnji sa Okajama Univerzitetom, Japan [20.09.2004.]

 

Poslednja izmena: 14. april 2010.