Centar za informacione tehnologije - CIT-UNS
linija
 
Centralno čvorište ARMUNS-a u Novom Sadu
 
WEBMAIL
:: UNS Webmail Login
armunsarmun

Zadovoljni korisnik mreže
 
Registrovanje i administriranje korisnika
:: EDUROAM uputstvo
:: UNS VPN servis
:: Najčešće postavljena pitanja u vezi korisničkih naloga
:: Uputstvo za podešavanje proxy servera za Dial-In korisnike
:: Uputstvo za podešavanje proxy servera kod klijentskih aplikacija za pristup Internet servisima
:: Uputstvo za korisnike servera UNS
:: Formular za registrovanje novog korisnika servera uns.ac.rs
:: Promena lozinke na serveru UNS
::

Uputstvo za rezervaciju prostorije i korišćenje video-konferencijskog sistema


Dial-In pristup
:: Pristupni broj: (021)422789
:: Outgoing (SMTP) server: smtp.uns.ac.rs
:: Incoming (POP3) server: pop.uns.ac.rs
:: Proxy server (samo za http): proxy.uns.ac.rs port: 8080
:: Promena lozinke (obavezno bar jednom u 6 meseci): https://portal.uns.ac.rs/pass
:: OGRANIČENJE za ISDN korisnike: Moguća je veza preko samo jednog B kanala.
:: OGRANIČENJE za sve korisnike: 3 sata dnevno